ZACHRÁNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA MALÉ ASIJSKÉ MUZEUM?

12.07.2021 13:00

Vážení přátelé,

na základě návrhu vedení našeho spolku Klub přátel Asie Pražská jurta z. s. a souhlasu s vyhlášením veřejné sbírky od Magistrátu hl. m. Prahy z 28. května t. r. na záchranu Malého asijského muzea a jeho součásti – Pamětní síně obce Ledce a bývalých lázní Šternberk, vybudovaného v letech 2005-2021, včetně archivu a knihovny, vzhledem k nezdůvodněné nepochopitelné výpovědi od současného zastupitelstva obce z dosavadních prostor v budově bývalé prázdné školy v Ledcích u Slaného, tj. na zajištění náhradních prostor a náklady spojené s přemístěním muzea.

Obracíme se na zainteresované státní i společenské organizace, podnikatelské subjekty spolupracující s vybranými asijskými zeměmi (Rusko, Kazachstán a další středoasijské republiky, Mongolsko, KLDR, Korejská republika, Japonsko a Vietnam), příslušné zastupitelské úřady a další instituce i dobrovolné dárce – jednotlivce s prosbou o finanční pomoc. Muzeum jsme budovali ze soukromých prostředků bez nároku na mzdu či odměny. Představujeme v něm ve výběru historii poznávání vybraných asijských zemí našimi předky a osobnosti, které se o toto poznání nejvíce zasloužily, i historii obce. 

Budeme vděčni za jakýkoliv finanční příspěvek na samostatný účet u Poštovní spořitelny, číslo 299425096/0300, anebo za případnou informaci o jiném prázdném objektu vhodném pro muzeum.

 

S díky

PhDr. Jiří Šíma, DrSc.                            

Předseda Klubu přátel Asie z.s.