Pamětní síň Ledce a bývalých lázní Šternberk

Dne 8. prosince 2012 byla v Malém asijském muzeu v Ledcích otevřena Pamětní síň obce a bývalých lázní Šternberk. Na 15 velkých panelech, několika menších a ve vitrínách zachycuje ve výběru historii a život obce ve fotografiích, výstřižcích, dokumentech a předmětech od nejstarších dob do současnosti. Jsou tu zachyceny tyto tematické okruhy: 
 
1. Vybrané archeologické nálezy z Ledců a okolí,
2. Hradiště a tvrze v ledeckém okolí (8.–12. stol.),
3. První písemné zprávy. Součást donínského a martinického panství (13.– pol. 17. stol.),
4. Období pozdního feudalismu a národní obrození – postavení kaple, založení lázní (pol. 17. stol. – pol. 19. stol.),
5. Ledce a Šternberk ve 2. pol. 19. stol.,
6. Poslední léta Rakouska-Uherska (poč. 20. století),
7. Ledce a Šternberk v letech 1. republiky (1918 –1945),
8. Ledecká obec v letech 1945 –1960,
9. Ledce v období budování socialismu,
10. Současná tvář obce (po roce 1989),
11. Založení obecné školy (1897 –1918),
12. Obecná, národní a základní škola (1918 –1977),
13. Mateřská škola (1977– 2001),
14. Dětský domov,
15. Kde jinde mají Ledce a Šternberk své jmenovce,
16. Pomístní názvy v Ledcích a okolí
17. Šternberské prameny,
18. Ledecký hřbitov.
 
Ve vitrínách je možné spatřit původní originální zvon z kaple sv. Jana Křtitele z roku 1782, buben z roku 1902, kterým se svolávali občané při vyhlašování zpráv, originály nebo kopie školních a obecních kronik, kronik spolků a Pamětních knih, džbánek z r. 1906 věnovaný Havlíčkově památce, Pamětní desku slavného rodáka mlynáře Beránka z jeho rodného domu aj. Autorem scénáře a zakladatelem muzea je pražský historik a orientalista J. Šíma, předseda občanského sdružení Klub přátel Asie, které muzeum provozuje. Během uplynulých pěti let se nám podařilo studiem v kladenském archívu, v knihovnách a zejména od ledeckých starousedlíků získat zajímavé informace, fotografie, dokumenty a předměty, z nichž část bude kvůli nedostatku výstavního prostoru umístěna v depozitáři. Všem těm patří náš upřímný dík. V expozici plánujeme provádět další úpravy, opravy a doplňky.