Zakladatel, odborný průvodce: PhDr. Jiří Šíma, DrSc.

Telefon:+420 605 300 773

Historie Ledec: Ing. Jan Maňas

Telefon:+420 606 377 932, manas.honza@email.cz