Informace o občanském sdružení

Vážení a milí přátelé,

občanské sdružení Klub přátel Asie PRAŽSKÁ JURTA se sídlem v Praze 3, nám. Jiřího z Lobkovic 2233/6, které založil v roce 1995 orientalista Jiří Šíma, zahájilo svou činnost v Praze. V březnu 2005 zakladatelé o. s. J. Šíma s manželkou začali výlučně ze soukromých finančních prostředků budovat v prostorách bývalé školy v Ledcích u Slaného MALÉ  ASIJSKÉ MUZEUM, které postupně od 6. září 2007 zpřístupňují veřejnosti.

Kromě zakládajících členů Klubu a kolektivu dobrovolných externích spolupracovníků, kteří se budou starat o splnění Vašich přání, se členy Klubu mohou stát jednotlivci i kolektivy, mající pracovní nebo osobní vztah k Číně (včetna Tchajwanu), Mongolsku, oběma korejským státům, Japonsku, Vietnamu a dalším asijským zemím, a také k oblastem obývaným asijskými národy v Rusku a ke státům Střední Asie, zejména Kazachstánu. Vedeme evidenci členů, hosté Klubu se zapisují do seznamu návštěvníků. Individuální členský příspěvek činí minimálně 200 Kč ročně, kolektivní 100 Kč.

Na činnost Klubu lze přispět dobrovolnými finančními i hmotnými dary. Vedení občanského sdružení o tom vede účetní evidenci, každoroční Valné hromadě předkládá Zprávu o činnosti a finančním hospodaření. Po další činnost je nezbytná pomoc a podpora sponzorů.

Naším hlavním cílem je pomáhat všestrannému vzájemnému poznávání, chápání, úctě a toleranci mezi občany ČR a občany Asie, reprezentujícími různé kultury a kulturní hodnoty. Vítáme a všestranně podporujeme rozvíjení kulturních, ekonomických a politických vztahů mezi Českou republikou a státy uvedeného regionu.

Naše prostory sestávají z přednáškového sálu, kde je umístěna Malá asijská galerie a z výstavních prostor, kde budujeme stálou expozici o historii vztahů ČR k Asii a vybraným asijským zemím. Součástí expozice jsou originální jurty mongolských a kazašských kočovníků, typický asijský provoz - rikša, tradiční oděvy aj. Podle měsíčních programů pořádáme přednášky a besedy, menší tématické výstavky, poskytujeme konzultace. Prezenčně umožňujeme též četbu odborné literatury a časopisů o uvedených zemích. Nabízíme možnost studia některých orientálních jazyků a kurzy češtiny pro občany z Asie. Děti se mohou zapojit do práce v cestovatelském nebo přírodovědeckém kroužku. Součástí muzea je Pamětní síň obce Ledce a bývalých lázní Šternberk, která zachycuje historii obce, bývalých lázní a školy.

Do naší výměnné burzy nám můžete nabídnout knihy a časopisy o výše uvedených zemích anebo je od nás získat, stejně jako některé sběratelské předměty včetně pohlednic, odznaků, známek, etiket, telefonních karet, korespondence apod.

Náš Klub a muzeum úzce spolupracují s Obecním úřadem v Ledcích, s muzei a školami ve Slaném, Kladně a dalších místech, udržuje kontakty se společnostmi přátelství a zastupitelskými úřady uvedených zemí.

Uvítáme Vaše zajímavé návrhy a podněty, které nám můžete zanechat v naší poštovní schránce umístěné u hlavního vchodu muzea, zaslat poštou nebo e-mailem.

Bližší informace, přihlášky do kurzů a kroužků a program akcí lze získat přímo v muzeu v Ledcích, na venkovní vývěsce anebo zde, na našich internetových stránkách.