Čínský pozdrav ze Svatého Jana pod Skalou

22.06.2019 15:00

Dne 22. června v 15 hodin uvítáme v muzeu hosty ze Svatého Jana pod Skalou vedené významným sinologem panem dr. Rostislavem Fellnerem, CSc., který bude vyprávět o unikátní přírodě, zajímavé historii i o své záslužné dlouholeté práci.

Zveme ledecké občany a další zájemce nejen na tuto přednášku,  ale i na prohlídku asijské i regionální expozice nebo třeba jen na popovídání kdykoliv v návštěvních hodinách, příp. i jindy v předem domluveném čase. Stejně rádi přivítáme rovn ěž čl eny zastupitelstva a ty jednotlivce, kteří práci našeho muzea ze záhadných důvodů neuznávají, ale na naše přednášky a akce nechodí. Lépe je přece jednou vidět než stokrát slyšet. Chceme slyšet konkrétní výhrady,  a proto i je rádi uvítáme a vyslechneme jejich názory.