Malé asijské muzeum přeje slánským příznivcům mnoho úspěchů v roce vodního hada - 2013

01.02.2013 00:00

 Malé asijské muzeum přeje slánským příznivcům mnoho úspěchů v roce vodního hada - 2013.

Nebývalé množství zájemců se sešlo ve druhém prosincovém sobotním odpoledni v  přednáškové místnosti Malého asijského muzea v  Ledcích u  Smečna, aby se zúčastnili společenské akce Slavnostního zpřístupnění nové výstavní síně. Samotné muzeum je umístěno v  budově staré více jak 100 let, kterou do  pronájmu získal Klub Asia – Pražská jurta. Jeho představitel, mongolista a  sinolog PhDr. Jiří Šíma, DrSc. (velký příznivec města Slaného), zde začal právě před pěti lety s uskutečňováním svého snu – seznámit se svými sbírkami převážně z  oblastí Mongolska a  Číny co nejširší okruh veřejnosti. Spolu s přáteli, s paní Dzulou a hlavně s neúnavným nadšením zde, v  prostorách bývalé ledecké školy, shromažduje muzejní artefakty, pořádá přednášky, besedy, přátelská setkání, seznamuje zájemce s  kulturou a  životem obyvatel těchto asijských zemí, kde dlouhá léta jako expert žil a pracoval. Stálá expozice muzea zachycuje nejen historii, ale i  současné vztahy České republiky k vybraným asijským zemím (oblastem Ruska, středoasijským republikám, Mongolsku, oběma korejským republikám, Japonsku a Vietnamu). Součástí expozice je i knihovna a  dětmi na  Dětských dnech oblíbená pravá čínská rikša. V areálu před budovou je veřejnosti přístupná originální mongolská jurta s  vybavením. Svoji zájmovou badatelskou činnost rozšířil doktor Šíma i  na  historii a  současnost obce Ledce, včetně bývalých lázní Šternberk. Že nabídka muzea je opravdu velmi zajímavá, by mohli potvrdit i  účastníci nedávného slánského Nočního pochodu, ořádaného
městským Infocentrem. „Na besedy s doktorem Šímou, které proběhly před časem ve  slánském Vlastivědném muzeu, tak i  na  setkávání do  Ledec, jezdím velmi ráda. „Je dobré se dozvědět o zemích, které jsou pro nás stále svým způsobem života tajemné,“ nechala se slyšet Eva Kopecká.
 

Slánská radnice. 2013, č. 2, s. 13. (Autorka: k přečtení zde) Hana Tichá.