Pomůže Veřejná sbírka zachránit naše muzeum?

08.06.2021 14:00

Na Valné hromadě Klubu přátel Asie v únoru jsme se radili o dalším stále nejasném osudu muzea a rozhodli se požádat Magistrát hl. m. Prahy o souhlas s uspořádáním Veřejné sbírky na záchranu Malého asijského muzea a Pamětní síně obce Ledce, budovaného od roku 2005, včetně archivu a knihovny, vzhledem k výpovědi z dosavadních prostor bez uvedení důvodu v únoru 2018 a nezájmu o jeho další provoz ze strany většiny současných zastupitelů, tj. na zajištění náhradních prostor a náklady spojené s přemístěním muzea. Po shromáždění 18 potřebných dokladů vyjádřil Magistrát hl. m. Prahy svůj souhlas a od 8. června 2021 je možné zasílat příspěvky na samostatný zvláštní účet číslo 6020149379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s. Obracíme se především na sponzory a mecenáše, na organizace a firmy spojené s Asií i na jednotlivce, kteří mohou a chtějí sebemenší částkou přispět k záchraně muzea. Na účet převedeme také příspěvky ze vstupného do muzea. Předem všem děkujeme.