Procházka Smečno-Šternberk-Ledce

08.10.2010 16:00

.... Navštívili jsme Malé asijské muzeum a v jurtě nám pan PhDr. Jiří Šíma, DrSc. vyprávěl o Společnosti přátel Mongolska a jejím fungování, o překladatelské činnosti a o přemisťování koní Převalského do Mongolska v letošním roce. Následovala prohlídka výstavní síně s kroji asijských národů. Závěrem jsme hovořili o jeho zájmu o historii Ledec a regionu, o významných osobnostech a návštěvnících lázní. .... celý článek od autorky Evy Ničové zde