V LEDCÍCH OTEVŘENA PAMĚTNÍ SÍŇ OBCE A BÝVALÝCH LÁZNÍ ŠTERNBERK

15.07.2013 00:00
Od roku 2005 si o. s. Klub přátel Asie Pražská jurta pronajalo na základě smlouvy s vedením obce Ledce prostory prázdné školní budovy s cílem vybudování Malého asijského muzea, mapujícího v chronologickém pořádku a ve výběru historii poznávání Asie a vybraných asijských zemí u nás od Uralu přes Dálný východ, Mongolsko, Čínu, Japonsko, oba korejské státy až po Vietnam. Sdružení organizuje v muzeu pravidelné přednášky, besedy a setkání, jimiž se snaží přiblížit naší veřejnosti včetně dětí Asii a historii vztahů naší země s některými asijskými zeměmi. Náklady na budování a na provoz muzea hradí zatím zakladatelé téměř výlučně z vlastních soukromých prostředků.... Více se dočtete ve 20. ročníku Slánského sborníku. Autorka: Baldandordžín Ariundzul