Z činnosti muzea ve 4. čtvrtletí

20.12.2019 14:54

Naše muzeum pokračovalo v přednáškové činnosti v Ledcích: dne 26. října u příležitosti 70. výročí vzniku Čínské lidové republiky a navázání diplomatických vztahů s Čínou vyprávěla o své cestě do Číny smečenská paní učitelka Hana Vaňková, neúnavná a bez ohledu na věk nestárnoucí cestovatelka. Také na tuto cestu se dlouho seriozně připravovala a ukázala zajímavé fotografie a dokumenty.  Dne 16. listopadu seznámil J. Šíma přítomné s výsledky dalšího bádání na rodokmenu nejslavnějšího rodáka mlynáře Františka Beránka, které doplnil a oživil J. Maňas nádhernými obrázky a informacemi o pojmenování památného dubu právě po F. Beránkovi.

Pro setkání pátečníků v Masarykově muzeu v Lánech dne 2. listopadu jsme připravili vyprávění o našich legionářích. Dne 1. října jsme byli pozváni na recepci u příležitosti ukončení mise velvyslance Kazachstánu J. E. Abdykarymova, který během svého působení v Praze dvakrát navštívil muzeum v Ledcích a v prosinci na recepci k uvítání nového velvyslance. Účastnili jsme se přednášek o kladenském architektu Raymondovi, který působil v Japonsku, Japonského dne v Praze, přednášky Ing. Richarda Stříbrného o čínské astrologii a Mgr. Rencové o čínské tušové malbě, setkání s představiteli vietnamsko-české společnosti, navštívili jsme několikrát výstavu z historie Kazachstánu v Národním muzeu v Praze aj.

Do naší muzejní knihovny jsme přijali knihy darované Velvyslanectvím Kazachstánu a čínskou delegací ze Šanghaje.

Z iniciativy České televize se dne 29. listopadu uskutečnilo v muzeu natáčení pro pořad Události z regionů. Redaktorka a kameraman pak zajeli natočit rozhovor s panem starostou, aby zjistili důvod, proč muzeum dostalo výpověď. Pro ty, co pořad neviděli: minulé zastupitelstvo prý podle pana starosty podepsalo pro obec nevýhodnou smlouvu, dále se odvolával na audit (v písemné zprávě auditora ale není ani slovo!) a sdělil, že v budově chtějí zřídit školku (to jsme se dozvěděli poprvé z TV!). Mimo kameru ještě – bohužel v rozporu s pravdou - řekl, že prý neplatíme žádný nájem.  

Neformálním předvánočním setkáním u stromečku v sobotu 7. prosince v muzeu jsme letos překvapili účastníky vzácným hostem z Mongolska, Mgr. B. Altan-Očirem, který vystudoval loutkářství v Praze a už mnoho let je výkonným ředitelem Asociace absolventů českých a slovenských škol a kursů. Zavzpomínal na svoje studium a práci, zazpíval dvě mongolské písně a zarecitoval báseň nejznámějšího mongolského spisovatele D. Nacagdordže Má vlast. Mezi dvacítkou hostů jsme k naší radosti uvítali poprvé také třebichovickou starostku paní Jehličkovou, která nám přivezla nejen 5 našich panelů o historii Ledec a Šternberka, ale z vlastní iniciativy také cukroví, koláčky a na přípitek vaječný koňak. Rádi jsme uvítali také členy spolku přátel Smečna a širokého okolí v čele s paní Ničovou a další místní občany, s nimiž jsme si zazpívali i koledy a české písničky. V přátelské atmosféře padaly dotazy na organizátory i na vzácné hosty. Všem děkujeme a chceme věřit, že nakonec i u nás zvítězí pravda, láska, vzájemná úcta, tolerance, zdravý rozum a objektivní pohled.

Dne 15. prosince přijel do Ledec buddhistický mnich s nejvyšším svěcením s titulem gelong Lobsang Namgyl z tibetského kláštera Rabten Choeling ve Švýcarsku, který si se zájmem prohlédl nejen muzeum, ale zajímal se i o historii obce a dokonce ochutnal vodu z Prokešova pramene.

Závěrem přejeme všem občanům Ledec a dalším našim příznivcům klidné vánoční svátky, úspěšný vstup do Nového roku a těšíme se na setkání v příštím roce.