ZACHRÁNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA MALÉ ASIJSKÉ MUZEUM?

05.11.2021 10:12

Vážení přátelé,

mnozí z vás víte, že jsme bez nároků na finanční dotace vybudovali ze soukromých prostředků v Ledcích u Slaného Malé asijské muzeum a Pamětní síň obce Ledce a bývalých lázní Šternberk pouze z profesionálního i osobního vztahu k Asii a k obci, která nám poskytla prostory. Do budovy muzea jsme investovali více jak 2 miliony Kč. Měli jsme morální podporu zastupitelstva obce, kterou projevilo mj. i postupným snižováním nájmu a udělením čestného občanství. Bohužel jsme nemohli přistoupit na návrh nové nájemní smlouvy s požadavkem čtyřnásobného zvýšení nájmu a radikálního snížení výpovědní lhůty. Nemilosrdným důsledkem bylo rozhodnutí zastupitelstva z února 2018 o výpovědi k 28. únoru 2023.

Na základě návrhu vedení našeho spolku Klub přátel Asie Pražská jurta z. s. a souhlasu s vyhlášením veřejné sbírky od Magistrátu hl. m. Prahy z 28. května t. r. na záchranu Malého asijského muzea a jeho součásti – Pamětní síně obce Ledce a bývalých lázní Šternberk včetně archívu a knihovny, vzhledem k nepochopitelné výpovědi, tj. na zajištění náhradních prostor a náklady spojené s přemístěním muzea obracíme se na zainteresované státní i společenské organizace, podnikatelské subjekty spolupracující s vybranými asijskými zeměmi (Rusko, Kazachstán a další středoasijské republiky, Mongolsko, KLDR, Korejská republika, Japonsko a Vietnam), příslušné zastupitelské úřady a další instituce i dobrovolné dárce – jednotlivce s prosbou o finanční pomoc. V muzeu představujeme v něm ve výběru historii poznávání vybraných asijských zemí našimi předky a osobnosti, které se o toto poznání nejvíce zasloužily, i historii obce Ledce. Budeme vděčni za jakýkoliv finanční příspěvek na samostatný účet u Poštovní spořitelny, číslo 301512472/0300, anebo za případnou informaci o jiném prázdném objektu vhodném pro muzeum.

S díky PhDr. Jiří Šíma, DrSc., předseda Klubu přátel Asie z.s.